Kanalizatsiya tizimi

Depoda suvni yo'qotishning o'rtacha ehtiyoji 199,716 ming m3

Umumiy quduqlar soni

60

Neft tuzog`i

3

Tashqi quduqlar

48

Kanalizatsiya nasoslari

2

Ichki quduqlar

12

Surma klapan Ø 200mm

5

Cho`yan quvur Ø 150mm – 180m

ПТО binosidan МВПС binosi tomonidan kollektorgacha

Cho`yan quvur Ø 100mm – 290m

Avtoturargoh binosidan ПАУЭН binosigacha

Cho`yan quvur Ø 200mm – 370m

ТР-1 binodan Kanalizatsiya Nasos stansiya binosigacha. МВПС sexi tomondan

Keramik quvur Ø 300mm – 340m

Depo navbatchisi binodan Kanalizatsiya Nasos stansiya binosigacha. Afrosiyob sexi tomonidan

Cho`yan quvur Ø 200mm – 250m

ТР-3 binodan ТР-1 binosigacha. ТР-1 binosi tomondan

Cho`yan quvur Ø 150mm – 560m

Ma`muriyat binosidan kollektorgacha

Cho`yan quvur Ø 200mm – 560m

ТР-3 binodan Kanalizatsiya Nasos stansiya binosigacha. Ma`muriyat binosi tomonidan

Cho`yan quvur Ø 100mm – 80m

Asosiy oraliqda

Cho`yan quvur Ø 100mm – 65m

Kuzatuv kanavasi, xojatxona, dush, rakovina

Cho`yan quvur Ø 100mm – 65m

Sexdan trassagacha

Cho`yan quvur Ø 50mm – 36m

Xojatxona, rakovina

Cho`yan quvur Ø 50mm – 45m

Rakovina

Cho`yan quvur Ø 100mm – 35m

Asosiy oraliq

Cho`yan quvur Ø 50mm – 70m

Xojatxona, dush, rakovina

Cho`yan quvur Ø 100mm – 45m

Yuvish mashinasi, rakovina

Cho`yan quvur Ø 50mm – 25m

Yuvish mashinasi, rakovina

Cho`yan quvur Ø 100mm – 40m

Xojatxona, dush

Cho`yan quvur Ø 50mm – 40m

Rakovina

Cho`yan quvur Ø 100mm – 150m

Xojatxona, rakovina

Cho`yan quvur Ø 50mm – 10m

Xojatxona, rakovina

KANALIZATSIYA TARMOG`I