Elektr tarmoq tizimi

Depo bo'yicha elektr energiyasi iste'moli limiti 4552,26 ming kVt.s

ELEKTR HISOBLAGICHLAR

Merkuriy 230AR03c

5

ZF-007251

4

TRANSFORMATORLAR

ТП ЦРП 0.4 kv

630KBA

КТП-30

400KBA

ТП-137

2х400KBA

ТП-140

2x630KBA

ТП-37

2x630KBA

ГКТП

630KBA

КТП-139

400KBA

ТП-131

2х400KBA

КТП-123

250KBA

[Map_elk]