Issiqlik tizimi

Depoda issiqlik energiyasining o'rtacha yillik ehtiyoji - 12555,15 Gkal

Gaz tizimi

Depoda gazning o'rtacha yillik ehtiyoji - 262 ming.kub.m

ISSIQLIK VA GAZ TARMOG`I