ree

O`ZBEKISTON

LOKOMOTIV DEPOSI

+998 71 299-68-05

Приёмная

+998 71 299-68-90

Народная приёмная

tch-1@railway.uz

Почта

Issiqlik tizimi

Depoda issiqlik energiyasining o'rtacha yillik ehtiyoji - 12555,15 Gkal

Gaz tizimi

Depoda gazning o'rtacha yillik ehtiyoji - 262 ming.kub.m

ISSIQLIK VA GAZ TARMOG`I