2M112 STOL-BURG'ULASH DASTGOHI
ISHLAB CHIQARILGAN YILI 2011

3K631 CHARXLASH DASTGOHI
ISHLAB CHIQARILGAN YILI 2011