KRAN - BALKA 2 TO`NNA
ISHLAB CHIQARILGAN YILI 1975 YIL
ZAV.RAQAMI 54027
OXIRGI TTS O`TKAZILDI - 15.02.2022 YIL

KRAN - BALKA 3,2 TO`NNA
ISHLAB CHIQARILGAN YILI 1975 YIL
ZAV.RAQAMI 53732
OXIRGI TTS O`TKAZILDI - 15.02.2022 YIL

PAYVANDLASH STOLI

G`ILDIRAK JUFTLIKLARINI SAQLASH JOYI

YAQINLASHISH

YAQINLASHISH

YAQINLASHISH

YAQINLASHISH